Laboratorul de competențe digitale este un proiect care vizează dezvoltarea competențelor digitale în rândul studenților. Aceștia vor participa la o serie de ateliere care își propun să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor necesare în era digitală, care să le permită să utilizeze cât mai eficient noile tehnologii ale informației și comunicării (TIC). Studenții vor avea, de asemenea, posibilitatea să parcurgă și un training online pentru a obține certificatul de competențe online, oferit de Google. Educația digitală în rândul tinerilor este o prioritate și este esențial ca un număr cât mai mare de studenți să fie încurajați și sprijiniți să își dezvolte competențele digitale atât de necesare în pregătirea lor antreprenorială.

     SkillsConnect reprezintă o componentă a Digital Leaders, un program de Leadership Digital dezvoltat și implementat de EduHub.