Start-Up Hub: Laboratorul antreprenorilor

Laboratorul de antreprenori este un program nonformal de antreprenoriat ce urmărește dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților ULBS, indiferent de programul de studii, susținând crearea abilităților și competențelor necesare acestora pentru dezvoltarea unei idei de afacere proprii, bazată pe o oportunitate identificată de aceștia în piață.

Programul se desfășoară sub forma unor workshopuri cu o durată de 5-6 ore fiecare, susținute de antreprenori de la nivel local, regional, național sau internațional. Grupul va fi format dintr-un număr de 40 studenți și/ sau absolvenți ai ULBS, organizați în minim 10 echipe de lucru. Fiecare echipă va dezvolta o idee de business și va elabora planul său de afaceri, sub îndrumarea unui tutore – cadru didactic – și a unui mentor – antreprenor. Tematicile workshopurilor sunt: Cum să identifici o idee de business?; Design thinking; Validarea ideii/ formarea echipei; Cercetarea pieței; Branding & promovare; Finanțe & oportunități de finanțare; Aspecte legale în business și drepturi de proprietate intelectuală; Modele de business; Planul de afaceri; Piching și storytelling traning.