Universitatea Antreprenorială / Heinnovate

Universitatea Antreprenorială / Heinnovate

Proiectul Universitatea Antreprenorială are ca scop sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale, la nivel de management, în relație cu comunitatea de business, precum și educația antreprenorială și pregătirea dinamică a studenților pentru piața muncii. Proiectul a fost implementat în perioada aprilie 2016- iulie 2018 și a fost finanțat de Junior Achievement România (JA) și Romanian American Foundation (RAF).

Universitățile participante în proiect au primit gratuit consultanță și suport format din traininguri, acces la folosirea instrumentului HEInnovate, materiale și studii de caz, conținut pentru cursuri și modele practice de dezvoltare a spiritului antreprenorial.

Instrumentul HEInnovate, lansat ca urmare a colaborării între Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este un exercițiu de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior care doresc să-și exploreze potențialul inovator. Mai exact, instituțiile de învățământ superior sunt asistate în identificarea priorităților și planificarea acțiunilor din 7 domenii-cheie: „Conducere și guvernanță”, „Capacitatea organizațională: finanțare, resurse umane și stimulente”, „Predarea și învățarea antreprenorială”, „Pregătirea și sprijinirea antreprenorilor”, „Schimbul de cunoștințe și colaborarea”, „Instituția internaționalizată” și „Măsurarea impactului”.

În ultimii 5 ani, HEInnovate a fost aplicat de peste 450 de universități din Europa pentru a identifica conceptele definitorii și caracteristicile antreprenoriale ale unei instituții de învățământ superior antreprenoriale. La nivelul României, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost una dintre cele 26 universități care au participat activ la desfășurarea proiectului.

În documentul alăturat puteți vizualiza rezultatele folosirii acestui instrument de către universitățile din România participante în proiect. – pdf
De asemenea, universitățile participante în proiectul Universitatea Antreprenorială au organizat împreună cu JA seria de evenimente Innovation Days™ (aprilie-iunie 2017). Evenimentul a fost organizat în Sibiu de ULBS prin EduHub, iar la aceste sesiuni interactive au participat profesori, studenți, reprezentanți din conducerea și consiliul administrativ al facultăților, reprezentanți ai partenerilor din mediul de afaceri. Aceștia, lucrând în echipe mixte, au identificat și dezbătut soluții fezabile de dezvoltare a abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale și au stabilit măsuri concrete de implementare și valorificare a resurselor proprii.