EduHub este Societatea Antreprenorială Studențească a ULBS, înființată și organizată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Senatul ULBS la data de 28.09.2017.

Misiunea EduHub este aceea de a susține și dezvolta inițiativele antreprenoriale, precum și un ecosistem antreprenorial, prin consolidarea relațiilor cu comunitatea de afaceri. Dezvoltarea şi încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, va genera valoare economică și socială.  

Servicii:

 • Consultanță în domeniul antreprenoriatului;
 • Organizare de cursuri, seminarii și workshop-uri în domeniul antreprenoriatului;
 • Organizare de evenimente și concursuri de idei de dezvoltare de afaceri
 • Dezvoltarea și menținerea rețelelor profesionale în domeniul antreprenoriatului;
 • Facilitarea întâlnirilor dintre investitori și studenți-antreprenori;
 • Elaborarea și distribuirea materialelor destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea planurilor de afaceri şi/ sau proiectelor de finanţare;
 • Organizarea/ participarea la manifestări specifice educației antreprenoriale;
 • Studii de caz în cadrul unor prezentări de companii;
 • Organizarea unor întâlniri cu specialiști de referință din mediul socio-economic;
 • Sesiuni de informare/ formare în vederea dezvoltării competenţelor transversale ale studenţilor;
 • Organizarea de conferințe tematice în domeniul educației antreprenoriale, cu participare națională și internațională;
 • Realizarea de studii și analize periodice în domeniul antreprenoriatului;
 • Accesarea de granturi/ proiecte în vederea dezvoltării instituționale și implementării activităților specifice educației antreprenoriale;

Dezvoltarea şi consolidarea unei reţele de bune practici privind gestiunea relaţiei mediul academic – piaţa muncii, la nivel local, naţional și internațional.

photo-1523240795612-9a054b0db644